O mně 

Mgr. Lena Tomšů 

Vzdělání a kurzy

  • Vystudovala jsem obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních (FHS UK v Praze)
  • Absolvovala jsem řadu vzdělávacích seminářů a kurzů zaměřených na práci s tělem, na zvládání a řešení konfliktů a na komunikační dovednosti

  • Absolvovala jsem dvouletou rozvojovou skupinu "Gestalt v osobním a pracovním životě" (Institut pro Gestalt Terapii)

  • Absolvovala jsem psychoterapeutický integrativní Gestalt výcvik (Instep)  

Zkušenosti/praxe

  • V sociální oblasti se pohybuji od roku 1999, působila jsem 6 let v přímé práci s klienty a jejich rodinami v rámci Respitní péče České alzheimerovské společnosti v Praze. 
  • Od roku 2005 do roku 2011 jsem pracovala jako vedoucí sociální služby Občanská poradna REMEDIUM Praha, kde jsem se podílela i na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost. 
  • Od roku 2006 poskytuji supervize, metodickou podporu a vzdělávání v sociálních službách a v centrech poskytujících prorodinné a komunitní aktivity. Mám zkušenost i s podporou pracovníků působících v oblasti předškolního vzdělávání. Zaměřuji se na podporu v  oblasti manažerských dovednosti, řízení kvality, řešení konfliktů a na komunikační dovednosti pro práci s klienty i pro komunikaci v týmech. Jako lektorka spolupracuji s různými vzdělavateli v ČR. 
  • V letech 2015 - 2018 jsem působila jako metodička v Centru denních služeb Společnosti Duha
  • Od roku 2019 spolupracuji jako metodička s MZ ČR a s poskytovateli sociálních služeb. 
  • Zájem o podporu pracovníků v profesním i osobním zakotvení mě dovedl i k zájmu o psychoterapii a její možnosti. V současnosti nabízím i individuální terapii.

Co považuji za důležité 

Pokoušet se o společné nalézání a formulaci vhodných otázek a hledání odpovědí, které mohou přinést prospěch pro konkrétní pracovníky a organizace, stejně jako pro klienty v individuální terapii.

Moje motto: "Nechat odejít, co odchází, vnímat co je přítomno a rozhlížet se po tom, co přijít může..."