Reference

Mgr. Olga Dvořáková

vedoucí služby Denní stacionář Praha, Ruka pro život o.p.s.


"Čas pro supervizi byl díky vedení p. Tomšů vždy využit efektivně, pracovníci se nebáli otevřít i nepříjemná témata. Lena Tomšů působí vždy klidným, vyrovnaným dojmem, což je velice důležité pro to, aby se všichni zúčastnění cítili bezpečně. Supervize s p. Tomšů pro mne byly za 20 let, kdy působím v sociálních službách, rozhodně nejpřínosnější."

Mgr. Lucie Hájková

Koordinátorka respitní péče, Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.


"Děkuji Leně Tomšů za to, že naučila kolegyně (nás všechny) supervizi chápat jako nástroj podpory a ne kontroly. Dají se s ní otevírat i těžká témata, která práce s lidmi s demencí a jejich rodinami přináší. Děkujeme!"

Markéta Radová

Tensingový sekretář 

YMCA DAP


"Supervize vedená paní Mgr. Lenou Tomšů, pomohla skupině našich dobrovolníků otevřít témata, která byla v mnohých dlouhodobě negativně zakořeněná. Měli jsme možnost odhalit způsoby, jak zlepšit organizační kulturu a strukturu tak, abychom měli spokojenější dobrovolníky. Velmi oceňuji klid, pohodu a porozumění, které paní Tomšů do své práce vkládá. Pozitivní zpětná vazba na její supervizi přicházela od všech, kteří se jí zúčastnili."


Mgr. Miloslava Hanousková

vedoucí Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s., České Budějovice

"Mgr. Lena Tomšů představuje supervizi, která nabízí velmi bezpečný a kreativní prostor. Supervize je díky tomu přínosná nejen pro klientskou práci, ale i pro nastavování pravidel služby jako takové. Supervize s paní Tomšů otevírá nové obzory a možnosti."

Mgr. Petra Sádovská

poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s., České Budějovice

"Cením si, že Lena Tomšů vždy vytváří při supervizích bezpečné a důvěrné prostředí pro všechny účastníky. Ani při týmové supervizi se nikdo nemusí obávat otevřít i nepříjemné téma. Umí člověka podpořit, provází všechny účastníky supervizí tak, kdy se každý podíval na daný problém i z jiné strany, příp. očima ostatních účastníků. Velmi se mi líbí kreativní metody (obrázky, malování), které umí ve vhodnou chvíli využít."