Facilitace

Facilitace jednání a porad

Co je facilitace

Přítomnost externího facilitátora zajišťuje strukturované a bezpečné vedení vašich porad či jednání (včetně porad ke strategickému plánování). Díky tomu se můžete plně věnovat tématu, které řešíte. Facilitátor vás provází setkáním, vede k dohodě o výstupech z porady či jednání a v případě potřeby i k dohodě o dalších krocích k řešení tématu.

Časový rozsah nabízených služeb

Dle dohody (nejčastěji 1 - 3 hod.)

Cenová nabídka

Cena za hodinu facilitace je 800,- Kč

Poznámka

Před započetím spolupráce vždy probíhá komunikace o potřebách a očekávání organizace. Na tomto základě je zvolen vhodný typ podpory i délka setkání. Všechny výše uvedené služby mohou být využity jednorázově či opakovaně.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o dojednání uvedených služeb mě neváhejte kontaktovat.