Konzultace

Konzultace jsou jedním z podpůrných nástrojů řízení a rozvoje pro vedoucí pracovníky nebo týmy vedoucích pracovníků. 

Příklady zaměření konzultací

  • konzultace k aktualizaci organizačních metodik a směrnic (Standardy kvality sociálních služeb, Standardy kvality SPOD při poskytování SPO pověřenými osobami, vnitřní směrnice organizace, systém směrnic atd.)
  • konzultace k nastavení systému hodnocení a vzdělávání pracovníků
  • konzultace mapující vzdělávací potřeby pracovníků a vhodné vzdělávací nástroje
  • konzultace k nastavení supervizního systému na pracovišti nebo v organizaci
  • konzultace k nalézání vhodného způsobu řešení konfliktů na pracovišti, komunikace a možnosti prohloubení spolupráce  v týmu
  • další oblasti konzultací je možné dohodnout na základě vašich potřeb...

Časový rozsah a frekvence

Podle vašich individuálních potřeb a dohody, supervize mohou být jednorázové, opakované i v rámci dlouhodobější spolupráce. 

Cenová nabídka a podmínky spolupráce

Cena za hodinu konzultace je sjednána individuálně na základě jednání se zájemcem  (800,- Kč až 1000,- Kč). 

Poznámka

Před započetím spolupráce vždy probíhá komunikace o potřebách a očekávání pracovníka/ organizace. Na tomto základě je zvolen vhodný rozsah a zaměření konzultace, případně doporučena i jiná vhodnější forma externí podpory /supervize, vzdělávání, facilitace, mediace/. 

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o dojednání supervize mě neváhejte kontaktovat.