Supervize

Supervize je jedním z podpůrných nástrojů rozvoje pracovníka (dále pracovních skupin, týmů a organizací) s hlavním zaměřením na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Jedná se o odbornou činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování, cílených otázek a komentářů uvažuje supervizor se supervidovaným/i (jednotlivcem, týmem, organizací) nad kvalitou jejich práce, tzn., společně se supervizorem se pracovníci zastavují u reflexe vlastní práce, pracovních  vztahů s klienty či kolegy, cílů činnosti nebo procesů, které aktuálně probíhají.

Nabízené druhy supervize

  • Individuální supervize řízení pro vedoucí pracovníky
  • Individuální supervize případová určená pro pracovníky, kteří přímo pracují s uživateli sociálních služeb 
  • Individuální supervize pro terapeuty a jejich témata spojená s konkrétními klienty v terapii  nebo s dalšími souvisejícími tématy poskytování terapie
  • Supervize případová pro skupiny či týmy zaměřená na případovou práci s uživateli sociálních služeb nebo s uživateli terapie
  • Supervize týmová zaměřená na vztahy a komunikaci týmu, spolupráci a rozvoj týmu
  • Supervize manažerského týmu (vedoucích pracovníků) zaměřená na organizační kontext, rozvoj služeb, procesy řízení atd.

Časový rozsah a frekvence

1 - 3 hodiny, 1 x za 4 - 8 týdnů (vše dle dohody)

Cenová nabídka a podmínky spolupráce 

Cena za supervizi je sjednána na základě jednání se zájemcem o supervizi. Bližší informace zde.

Poznámka

Před započetím supervizní spolupráce vždy probíhá komunikace o potřebách a očekávání organizace. Na tomto základě je zvolen vhodný typ supervize, délka setkávání, případně i jiná vhodnější forma rozvoje a podpory pracovníků (vzdělávání, konzultace, facilitace).

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o dojednání supervize mě neváhejte kontaktovat.