Terapie

Terapie

V terapii se můžeme společně věnovat vašim aktuálním životním tématům a obtížím. Můžete mluvit o svých vztazích (partnerských, rodinných i pracovních) a prohlubovat porozumění jejich fungování, objevovat způsoby, kterými tyto vztahy spoluvytváříte. Můžete se věnovat prožívanému smutku, stresu, vaší zkušenosti s úzkostnými stavy, depresí, psychosomatickými obtížemi aj. V terapii se můžeme zaměřit také na váš osobní růst a nalézání cest pro spokojenější život. 

V terapii využívám nejčastěji Gestalt přístupu, podle potřeby klientů pracuji také s prvky z dalších terapeutických směrů a technik. Gestalt terapie je psychoterapeutický směr, který podporuje klienty v uvědomování si vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomnosti (princip "teď a tady"), přispívá k osobnímu růstu člověka a rozšiřuje možnosti i způsoby sebevyjádření. 

V případě zájmu o využití terapie můžete nahlédnout zde nebo mě můžete kontaktovat s jakýmkoli dotazem k využití terapie.

Aktuálně můžete využít např. finanční příspěvek na terapii od VZP v rámci programu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory:

https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/