Supervize, konzultace, terapie

                                                      Poskytuji také facilitaci, mediaci a vzdělávání.                                                                  Nabízím bezpečné prostředí pro sdílení a řešení vašich profesních i osobních témat. 

Kdo jsem

Jmenuji se Lena Tomšů, od roku 2006 působím v roli poskytovatele externí podpory. Nabízím supervize, metodickou činnost, konzultace a školení. Spolupracuji s poskytovateli sociálních služeb, s mateřskými a komunitními centry a se subjekty státní správy. Téma podpory pracovníků v profesním i osobním zakotvení mě dovedlo i k zájmu o psychoterapii a její možnosti.

Pracuji s jednotlivci, skupinami i týmy. Více informací o mně naleznete zde.

Co považuji za důležité

Pokoušet se o společné nalézání a formulaci vhodných otázek a hledání odpovědí, které mohou přinést prospěch pro konkrétní pracovníky a organizace, stejně jako pro klienty v individuální terapii. 

Potřebujete probrat, která služba vám může být užitečná? Máte dotaz? Napište mi.