Kdo jsem 

Lena Tomšů 

"Nechat odejít, co odchází, vnímat co je přítomno a rozhlížet se po tom, co přijít může..." 

Vzdělání a kurzy

  • Vystudovala obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních (FHS UK v Praze)
  • Absolvovala řadu vzdělávacích seminářů zaměřených na práci s tělem, na zvládání a řešení konfliktů a na komunikační dovednosti

  • Absolvovala dvouletou rozvojovou skupinu "Gestal v osobním a pracovním životě" (Institut pro Gestalt Terapii)

  • V současnosti dokončuje psychoterapeutický integrativní Gestalt výcvik (Instep)  


Zkušenosti/praxe

V sociální oblasti se pohybuje od roku 1999, kdy působila 6 let v přímé práci s klienty a jejich rodinami v rámci Respitní péče České alzheimerovské společnosti v Praze. 

Od roku 2005 do roku 2011 pracovala jako vedoucí sociální služby Občanská poradna REMEDIUM Praha, kde se podílela i na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost. 

Od roku 2006 poskytuje supervize, metodickou podporu a vzdělávání v sociálních službách, v centrech poskytujících prorodinné a komunitní aktivity a v oblasti předškolního vzdělávání. Zaměřuje se na oblast manažerských dovednosti, řízení kvality, řešení konfliktů a na komunikační dovednosti pro práci s klienty i pro komunikaci v týmech. Jako lektorka spolupracuje s různými vzdělavateli v ČR. 

V letech 2015 - 2018 působila jako metodička v Centru denních služeb Společnosti Duha, aktuálně spolupracuje jako metodička s MZČR a s mnoha poskytovateli sociálních služeb. 

Zájem o podporu pracovníků v profesním i osobním zakotvení ji dovedl i k zájmu o psychoterapii a její možnosti. 


Co považuji za důležité 

Nesnažit se o hledání hotových a komplexních odpovědí na životní či profesní otazníky, ale snažit se o udržení pozornosti při "prohlížení" života.

Pokoušet se o hledání a nalézání těch "správných" otázek, které v sobě často obsahují i odpověď.  

Vnímat život jako mořské vlny - ve všech významech tohoto příměru. 


Co mě v dosavadní praxi nejvíc zaujalo

Rozmanitost radostí, různorodost starostí.