Individuální terapie

Individuální terapie

V případě zájmu o individuální terapii, vyplňte formulář nebo mě prosím kontaktujte.

O Gestalt terapii: pojetí Gestalt terapie vychází z možnosti vlastního sebeurčení, tzn. přiznává lidské bytosti plné právo na svobodné rozhodnutí o způsobu jakým se člověk vztahuje k sobě samému i k druhým.